Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Dầu khí Việt Nam

Khoa học trái đất/Địa chất Dầu khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520501_LK 15 A00, A01

Mã ngành
7520501_LK
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01