Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Dầu Khí Việt Nam

Kỹ thuật Dầu khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520604_LK 15 A00, A01

Mã ngành
7520604_LK
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01