Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Dầu khí Việt Nam

Kỹ thuật Dầu khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520604_LK 15 A00, A01

Mã ngành
7520604_LK
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01