Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Dầu Khí Việt Nam

Kỹ thuật Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520301_LK 15 A00, D07

Mã ngành
7520301_LK
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, D07