Thứ tư, 29/6/2022
Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại học Thông Tin Liên Lạc

Ngành Chỉ huy tham mưu Tham mưu thông tin (Thí sinh Nam miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860221|21A00 23.95 A00

Mã ngành
7860221|21A00
Điểm chuẩn
23.95
Tổ hợp môn
A00