Thứ hai, 20/5/2024
Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại học Thông Tin Liên Lạc

Ngành Chỉ huy tham mưu Tham mưu thông tin (Thí sinh Nam miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860221|21A00 22.8 A00

Mã ngành
7860221|21A00
Điểm chuẩn
22.8
Tổ hợp môn
A00