Thứ bảy, 25/3/2023
Trường Sĩ  Quan Tăng - Thiết Giáp

Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp (Thí sinh Nam miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860206|21A00 19 A00

Mã ngành
7860206|21A00
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00