Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Kinh tế quốc dân

Khoa học quản lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340401 26.85 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340401
Điểm chuẩn
26.85
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07