Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Khoa học quản lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340401 27.05 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340401
Điểm chuẩn
27.05
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07