Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên

Khoa học quản lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340401 15 C00, C14, D01, D84

Mã ngành
7340401
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, C14, D01, D84