Thứ năm, 13/6/2024
Trường Sĩ Quan Đặc Công

Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công (Thí sinh Nam miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860207|21A00 18.05 A00

Mã ngành
7860207|21A00
Điểm chuẩn
18.05
Tổ hợp môn
A00