Thứ ba, 5/7/2022
Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học

Ngành phi công quân sự (Thí sinh nam toàn quốc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860203|20A01 17 A01

Mã ngành
7860203|20A01
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A01