Thứ năm, 30/3/2023
Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học

Ngành phi công quân sự (Thí sinh nam toàn quốc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860203|20A01 18.8 A01

Mã ngành
7860203|20A01
Điểm chuẩn
18.8
Tổ hợp môn
A01