Chủ nhật, 26/3/2023
Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học

Ngành phi công quân sự (Thí sinh nam toàn quốc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860203|20A00 18.8 A00

Mã ngành
7860203|20A00
Điểm chuẩn
18.8
Tổ hợp môn
A00