Thứ bảy, 2/7/2022
Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học

Ngành phi công quân sự (Thí sinh nam toàn quốc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860203|20A00 17 A00

Mã ngành
7860203|20A00
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00