Thứ bảy, 25/5/2024
Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học

Ngành phi công quân sự (Thí sinh nam toàn quốc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860203|20A00 21.1 A00

Mã ngành
7860203|20A00
Điểm chuẩn
21.1
Tổ hợp môn
A00