Thứ hai, 20/5/2024
Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ

Cao đẳng ngành QSCS

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860222 15.25 C00

Quân khu 7

Mã ngành
7860222
Điểm chuẩn
15.25
Tổ hợp môn
C00
Ghi chú
Quân khu 7