Thứ sáu, 19/7/2024
Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Cao đẳng

Ngành kỹ thuật hàng không (Thí sinh Nam miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
6510304|22A00 22.8 A00, A01

Mã ngành
6510304|22A00
Điểm chuẩn
22.8
Tổ hợp môn
A00, A01