Chủ nhật, 24/9/2023
Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Cao đẳng

Ngành kỹ thuật hàng không (Thí sinh Nam miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
6510304|21A01 21.25 A01

Mã ngành
6510304|21A01
Điểm chuẩn
21.25
Tổ hợp môn
A01