Thứ ba, 23/4/2024
Cao Đẳng Công Nghệ Và Kỹ Thuật Ô Tô

Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô (Thí sinh Nam miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
6510202|22A01 19.85 A01

Mã ngành
6510202|22A01
Điểm chuẩn
19.85
Tổ hợp môn
A01