Chủ nhật, 21/4/2024
Cao Đẳng Công Nghệ Và Kỹ Thuật Ô Tô

Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô (Thí sinh Nam miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
6510202|21A00 21.85 A00

Mã ngành
6510202|21A00
Điểm chuẩn
21.85
Tổ hợp môn
A00