Thứ bảy, 22/6/2024
Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ

Chỉ huy tham mưu (Nam - Quân khu 9)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860201|29A01 24.8 A01

Thí sinh mức 24,80 điểm: Tiêu chí phụ 1: điểm môn toán >=8,8. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn lý >=7,75. Tiêu chí phụ 3: điểm môn hóa >=8

Mã ngành
7860201|29A01
Điểm chuẩn
24.8
Tổ hợp môn
A01
Ghi chú
Thí sinh mức 24,80 điểm: Tiêu chí phụ 1: điểm môn toán >=8,8. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn lý >=7,75. Tiêu chí phụ 3: điểm môn hóa >=8