Thứ ba, 18/6/2024
Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ

Chỉ huy tham mưu (Nam - Quân khu 5)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860201|25A01 24.05 A01

Mã ngành
7860201|25A01
Điểm chuẩn
24.05
Tổ hợp môn
A01