Thứ bảy, 15/6/2024
Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ

Chỉ huy tham mưu (Nam - Quân khu 7)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860201|27A00 24.35 A00

Thí sinh mức 24,35 điểm: Điểm môn toán >=8.6

Mã ngành
7860201|27A00
Điểm chuẩn
24.35
Tổ hợp môn
A00
Ghi chú
Thí sinh mức 24,35 điểm: Điểm môn toán >=8.6