Thứ hai, 20/5/2024
Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ

Chỉ huy tham mưu (Nam - Quân khu 5)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860201|25A00 24.05 A00

Mã ngành
7860201|25A00
Điểm chuẩn
24.05
Tổ hợp môn
A00