Thứ hai, 20/5/2024
Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ

Chỉ huy tham mưu (Nam - Quân khu 4)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860201|24A00 25.55 A00

Mã ngành
7860201|24A00
Điểm chuẩn
25.55
Tổ hợp môn
A00