Thứ bảy, 22/6/2024
Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn

Chỉ huy tham mưu (Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860201|20A01 25.3 A01

Mã ngành
7860201|20A01
Điểm chuẩn
25.3
Tổ hợp môn
A01