Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện Biên Phòng

Biên phòng (Nam - Quần khu 9)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860214|29C00 27.5 C00

Mã ngành
7860214|29C00
Điểm chuẩn
27.5
Tổ hợp môn
C00