Thứ sáu, 22/9/2023
Học viện Biên Phòng

Biên phòng (Nam - Quần khu 9)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860214|29A01 22.25 A01

Mã ngành
7860214|29A01
Điểm chuẩn
22.25
Tổ hợp môn
A01