Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện Biên Phòng

Biên phòng (Nam - Quần khu 7)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860214|27C00 26.25 C00

Thí sinh mức 26.25; Tiêu chí phụ: Điểm môn Văn ≥ 8,0

Mã ngành
7860214|27C00
Điểm chuẩn
26.25
Tổ hợp môn
C00
Ghi chú
Thí sinh mức 26.25; Tiêu chí phụ: Điểm môn Văn ≥ 8,0