Thứ sáu, 19/7/2024
Học viện Biên Phòng

Biên phòng (Nam - Quần khu 7)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860214|27A01 20.4 A01

Mã ngành
7860214|27A01
Điểm chuẩn
20.4
Tổ hợp môn
A01