Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện Biên Phòng

Biên phòng (Nam - Quần khu 5)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860214|25C00 27 C00

Thí sinh mức 27 điểm; Tiêu chí phụ: Điểm môn Văn ≥ 8,25

Mã ngành
7860214|25C00
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
C00
Ghi chú
Thí sinh mức 27 điểm; Tiêu chí phụ: Điểm môn Văn ≥ 8,25