Thứ ba, 25/6/2024
Học viện Biên Phòng

Biên phòng (Nam - Quần khu 5)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860214|25A01 25.4 A01

Mã ngành
7860214|25A01
Điểm chuẩn
25.4
Tổ hợp môn
A01