Thứ bảy, 15/6/2024
Học viện Biên Phòng

Biên phòng (Nam - Quần khu 4)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860214|24C00 27 C00

Mã ngành
7860214|24C00
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
C00