Chủ nhật, 1/10/2023
Học viện Biên Phòng

Biên phòng (Nam - Quần khu 4)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860214|24A01 27 A01

Mã ngành
7860214|24A01
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
A01