Thứ năm, 30/6/2022
Học viện Biên Phòng

Biên phòng (Nam - Miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860214|21C00 28.5 C00

Văn >=7.5

Mã ngành
7860214|21C00
Điểm chuẩn
28.5
Tổ hợp môn
C00
Ghi chú
Văn >=7.5