Thứ sáu, 31/3/2023
Học viện Biên Phòng

Biên phòng (Nam - Miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860214|21C00 28.75 C00

Mã ngành
7860214|21C00
Điểm chuẩn
28.75
Tổ hợp môn
C00