Thứ bảy, 15/6/2024
Học viện Biên Phòng

Biên phòng (Nam - Miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860214|21C00 26.99 C00

Mã ngành
7860214|21C00
Điểm chuẩn
26.99
Tổ hợp môn
C00