Thứ tư, 22/9/2021
Học viện Biên Phòng

Biên phòng (Nam - Miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860214|21A01 26.35 A01

Mã ngành
7860214|21A01
Điểm chuẩn
26.35
Tổ hợp môn
A01