Thứ bảy, 15/6/2024
Học viện Biên Phòng

Biên phòng (Nam - Miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860214|21A01 23.86 A01

Mã ngành
7860214|21A01
Điểm chuẩn
23.86
Tổ hợp môn
A01