Thứ ba, 30/5/2023
Học viện Biên Phòng

Biên phòng (Nam - Miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860214|21A01 19.8 A01

Mã ngành
7860214|21A01
Điểm chuẩn
19.8
Tổ hợp môn
A01