Thứ bảy, 10/6/2023
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

ĐT Trinh sát Kỹ thuật (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860231|22A01 23.85 A01

Mã ngành
7860231|22A01
Điểm chuẩn
23.85
Tổ hợp môn
A01