Thứ năm, 7/7/2022
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

ĐT Trinh sát Kỹ thuật (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860231|22A01 24.6 A01

Mã ngành
7860231|22A01
Điểm chuẩn
24.6
Tổ hợp môn
A01