Thứ hai, 20/5/2024
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

ĐT Trinh sát Kỹ thuật (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860231|22A01 24.25 A01

Mã ngành
7860231|22A01
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
A01