Thứ năm, 16/9/2021
Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

ĐT Trinh sát Kỹ thuật (Nam -Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860231|21A01 26.25 A01

Mã ngành
7860231|21A01
Điểm chuẩn
26.25
Tổ hợp môn
A01