Thứ tư, 7/6/2023
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

ĐT Trinh sát Kỹ thuật (Nam -Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860231|21A01 25.45 A01

Mã ngành
7860231|21A01
Điểm chuẩn
25.45
Tổ hợp môn
A01