Thứ năm, 23/5/2024
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

ĐT Trinh sát Kỹ thuật (Nam -Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860231|21A01 25.1 A01

Mã ngành
7860231|21A01
Điểm chuẩn
25.1
Tổ hợp môn
A01