Thứ tư, 6/7/2022
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Ngôn ngữ Trung Quốc (Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204|10D04 28.1 D04

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT thí sinh nữ toàn quốc

Mã ngành
7220204|10D04
Điểm chuẩn
28.1
Tổ hợp môn
D04
Ghi chú
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT thí sinh nữ toàn quốc