Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Ngôn ngữ Trung Quốc (Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204|10D04 27.97 D04

Mã ngành
7220204|10D04
Điểm chuẩn
27.97
Tổ hợp môn
D04