Thứ sáu, 9/6/2023
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Ngôn ngữ Trung Quốc (Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204|10D04 28.25 D04

Mã ngành
7220204|10D04
Điểm chuẩn
28.25
Tổ hợp môn
D04