Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Ngôn ngữ Trung Quốc (Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204|20D04 27.43 D04

Mã ngành
7220204|20D04
Điểm chuẩn
27.43
Tổ hợp môn
D04