Thứ năm, 7/7/2022
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Ngôn ngữ Nga (Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220202|20D02 24.76 D02

Thí sinh Nam toàn quốc

Mã ngành
7220202|20D02
Điểm chuẩn
24.76
Tổ hợp môn
D02
Ghi chú
Thí sinh Nam toàn quốc