Thứ năm, 23/3/2023
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Ngôn ngữ Nga (Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220202|20D02 25.66 D02

Mã ngành
7220202|20D02
Điểm chuẩn
25.66
Tổ hợp môn
D02