Thứ tư, 29/5/2024
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Ngôn ngữ Nga (Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220202|20D02 23.81 D02

Mã ngành
7220202|20D02
Điểm chuẩn
23.81
Tổ hợp môn
D02