Chủ nhật, 3/7/2022
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

ĐT Trinh sát Kỹ thuật (Nam -Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860231|22A00 24.6 A00

Thí sinh Nam miền Nam

Mã ngành
7860231|22A00
Điểm chuẩn
24.6
Tổ hợp môn
A00
Ghi chú
Thí sinh Nam miền Nam