Chủ nhật, 2/4/2023
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

ĐT Trinh sát Kỹ thuật (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860231|21A00 25.45 A00

Mã ngành
7860231|21A00
Điểm chuẩn
25.45
Tổ hợp môn
A00