Thứ sáu, 1/7/2022
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

ĐT Trinh sát Kỹ thuật (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860231|21A00 26.25 A00

Thí sinh Nam miền Bắc

Mã ngành
7860231|21A00
Điểm chuẩn
26.25
Tổ hợp môn
A00
Ghi chú
Thí sinh Nam miền Bắc