Chủ nhật, 2/4/2023
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204|10D01 28.25 D01

Mã ngành
7220204|10D01
Điểm chuẩn
28.25
Tổ hợp môn
D01