Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204|10D01 27.97 D01

Mã ngành
7220204|10D01
Điểm chuẩn
27.97
Tổ hợp môn
D01