Thứ ba, 25/6/2024
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Ngôn ngữ Trung Quốc (Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204|20D01 27.43 D01

Mã ngành
7220204|20D01
Điểm chuẩn
27.43
Tổ hợp môn
D01