Thứ năm, 30/3/2023
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Ngôn ngữ Trung Quốc (Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204|20D01 22.82 D01

Mã ngành
7220204|20D01
Điểm chuẩn
22.82
Tổ hợp môn
D01