Thứ tư, 6/7/2022
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Ngôn ngữ Trung Quốc (Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204|20D01 24.54 D01

Thí sinh Nam toàn quốc

Mã ngành
7220204|20D01
Điểm chuẩn
24.54
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
Thí sinh Nam toàn quốc