Thứ bảy, 2/7/2022
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Ngôn ngữ Nga (Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220202|10D01 27.61 D01

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT thí sinh nữ toàn quốc

Mã ngành
7220202|10D01
Điểm chuẩn
27.61
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT thí sinh nữ toàn quốc