Thứ sáu, 8/12/2023
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Ngôn ngữ Nga (Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220202|10D01 26.38 D01

Mã ngành
7220202|10D01
Điểm chuẩn
26.38
Tổ hợp môn
D01