Thứ bảy, 10/6/2023
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Ngôn ngữ Nga (Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220202|10D01 29.79 D01

Mã ngành
7220202|10D01
Điểm chuẩn
29.79
Tổ hợp môn
D01