Thứ tư, 22/3/2023
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Ngôn ngữ Nga (Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220202|20D01 25.66 D01

Mã ngành
7220202|20D01
Điểm chuẩn
25.66
Tổ hợp môn
D01