Thứ năm, 30/6/2022
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Ngôn ngữ Nga (Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220202|20D01 24.76 D01

Thí sinh Nam toàn quốc

Mã ngành
7220202|20D01
Điểm chuẩn
24.76
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
Thí sinh Nam toàn quốc