Thứ bảy, 13/7/2024
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Ngôn ngữ Nga (Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220202|20D01 23.81 D01

Mã ngành
7220202|20D01
Điểm chuẩn
23.81
Tổ hợp môn
D01