Thứ sáu, 9/6/2023
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Ngôn ngữ Anh (Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201|20D01 25.28 D01

Mã ngành
7220201|20D01
Điểm chuẩn
25.28
Tổ hợp môn
D01