Thứ hai, 27/6/2022
Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Ngôn ngữ Anh (Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201|20D01 26.94 D01

Tiếng Anh >=9.2

Mã ngành
7220201|20D01
Điểm chuẩn
26.94
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
Tiếng Anh >=9.2