Thứ ba, 30/5/2023
Học viện Hậu Cần - Hệ Quân sự

Hậu cần quân sự (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860218|22A00 25.4 A00

Mã ngành
7860218|22A00
Điểm chuẩn
25.4
Tổ hợp môn
A00