Thứ sáu, 12/4/2024
Học viện Hậu Cần - Hệ Quân sự

Hậu cần quân sự (Nam - Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860218|22A00 21.7 A00

Mã ngành
7860218|22A00
Điểm chuẩn
21.7
Tổ hợp môn
A00