Thứ tư, 22/3/2023
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Nam - Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|12D01 23.15 D01

Mã ngành
7310200|12D01
Điểm chuẩn
23.15
Tổ hợp môn
D01