Thứ sáu, 12/7/2024
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Nam - Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|12D01 23.21 D01

Mã ngành
7310200|12D01
Điểm chuẩn
23.21
Tổ hợp môn
D01