Thứ sáu, 1/7/2022
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Bắc - Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|12D01 26.61 D01

Mã ngành
7310200|12D01
Điểm chuẩn
26.61
Tổ hợp môn
D01