Thứ sáu, 2/6/2023
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Nam - Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|12C03 23.48 C03

Mã ngành
7310200|12C03
Điểm chuẩn
23.48
Tổ hợp môn
C03