Thứ bảy, 25/5/2024
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Nam - Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|12C03 23.21 C03

Mã ngành
7310200|12C03
Điểm chuẩn
23.21
Tổ hợp môn
C03