Thứ bảy, 2/7/2022
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Bắc - Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|12C03 27.54 C03

Mã ngành
7310200|12C03
Điểm chuẩn
27.54
Tổ hợp môn
C03