Thứ năm, 23/5/2024
Học viện Quản Lý Giáo Dục

Quản lý giáo dục

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140114 15 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7140114
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01