Thứ ba, 30/5/2023
Học viện Quản Lý Giáo Dục

Quản lý giáo dục

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140114 20.5 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7140114
Điểm chuẩn
20.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01