Chủ nhật, 1/10/2023
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Quản lý giáo dục

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140114 23.25 C00, D01, D14, D78

Mã ngành
7140114
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D78