Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Quản lý giáo dục

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140114 29 C00, D01, D14, D78

TTNV <=4

Mã ngành
7140114
Điểm chuẩn
29
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D78
Ghi chú
TTNV <=4