Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Vinh

Quản lý giáo dục

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140114 16 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7140114
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01