Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Vinh

Quản lý giáo dục

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140114 18 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7140114
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01