Thứ hai, 27/3/2023
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Nam - Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|12A01 20.75 A01

Mã ngành
7310200|12A01
Điểm chuẩn
20.75
Tổ hợp môn
A01