Thứ tư, 22/9/2021
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Bắc - Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|12A01 24.4 A01

Mã ngành
7310200|12A01
Điểm chuẩn
24.4
Tổ hợp môn
A01