Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Xây dựng lực lượng CAND (Phía Nam - Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310200|12A01 23.21 A01

Mã ngành
7310200|12A01
Điểm chuẩn
23.21
Tổ hợp môn
A01